Sut i dyfu / atgyweirio gwallt?

Gwallt sych a gwlyb, pan fydd y tywydd yn sych, gallwch chi glywed sŵn “papapa” statig bob amser, yn hyll, yn anghyfforddus ac yn annymunol.

 hjgj (11)

Bydd gwallt llyfn yn eich gwneud chi'n hapus, ar yr un pryd, bydd mwy o hwyliau i fwynhau'r foment.

 hjgj (3)

Fodd bynnag, rydych wedi defnyddio llawer o gyflyryddion a masgiau gwallt, ond nid yw'r effaith yn ôl y disgwyl o hyd. Ydych chi wedi meddwl am roi cynnig ar ddulliau gofal gwallt newydd?

hjgj (17)

TECH DUW Gofal Gwallt

DOZRAN - Olew Hanfodol Maethiad Cyfoethog

 hjgj (12)

 

Arteffact gofal gwallt gyda llawer o olewau gwerthfawr

Nid yw gofal maeth gwallt y gellir ei wneud gartref yn llai effeithiol na “phecyn maeth” siopau barbwr proffesiynol, sy'n fwy cyfleus ac iachach.

A ydych chi'n gwybod, yn ychwanegol at wynebau, gofal croen y corff, ac aromatherapi, gellir defnyddio olewau hanfodol hefyd ar gyfer gofal gwallt, sy'n maethu ffoliglau gwallt a gwallt yn gyfan gwbl, fel bod y gwallt yn llyfn ac yn hardd, yn maethu'r croen y pen, ac yn cryfhau gwreiddiau gwallt.

hjgj (10)

Mae therapyddion aroma bob amser yn hoffi ac yn dda am ddatrys problemau gydag olewau hanfodol, oherwydd mae'n well ganddyn nhw bethau naturiol, iach a hardd. O ran gwallt, dywedon nhw: Wrth gwrs, gellir ei ddatrys gydag olewau hanfodol!

hjgj (2)

 Problemau maeth yw prif broblem gwallt sych 

Mae gwallt sych yn hawdd ei blygu, sy'n golygu bod bywyd y gwallt wedi'i fygwth, ac mae'r rhan fwyaf o'r rhesymau oherwydd diffyg maeth, gan arwain at golli dŵr, protein ac amrywiol elfennau olrhain, sy'n gwneud i'r gwallt gael ei llychwino ac ansawdd y gwallt wedi'i ddifrodi.

 hjgj (1)

Gofal amhriodol hefyd yn un o achosion gwallt sych. Golchi yn rhy aml a lliwio perm yn aml gall hefyd achosi niwed i wallt, gan wneud y gwallt yn ddiflas ac yn sych.

hjgj (13)

Pwysau gwaith gormodol, yn enwedig i'r rheini sydd wedi bod yn defnyddio cyfrifiaduron ers amser maith, cael crynodiad uchel o sylw. Dros amser, bydd yr ymennydd bob amser yn gyffrous.

O ganlyniad, effeithir ar y system endocrin sy'n gysylltiedig â thwf gwallt, gan arwain at secretion chwarren sebaceous gormodol, blocio'r ffoliglau gwallt, a gwneud y gwallt yn sych ac yn sych.

hjgj (7)

DOZRAN - Olew Hanfodol Maethiad Cyfoethog, wedi'i gyfuno ag amrywiaeth o olewau hanfodol gwerthfawr, gall faethu gwallt a ffoliglau gwallt yn effeithiol a helpu gwallt i adfer disgleirio, ystwythder, llawnder a chadernid.

 hjgj (18)

 

Cynhwysion olew hanfodol i ategu'r maetholion sydd eu hangen ar gyfer gwallt yn gynhwysfawr

Mae rhai sylweddau mewn cyflyryddion traddodiadol yn hawdd aros ar groen y pen, gan beri i'r ffoliglau gwallt fynd yn rhwystredig, gan achosi i ronynnau braster a gwallt ddisgyn allan.

Mae llawer o gyflyrwyr yn asidig yn wan, ac mae'n anochel y byddant yn cysylltu â chroen y pen wrth eu defnyddio, a fydd yn achosi difrod am amser hir.

hjgj (16)

DOZRAN - Olew Hanfodol Maeth Cyfoethog, nid yw'n cynnwys olew silicon, hanfod a chynhwysion eraill. Mae'n seiliedig ar olewau gwerthfawr naturiol ac wedi'i gymhwyso'n uniongyrchol i'r gwallt. Gall ffurfio haen amddiffynnol o olewau hanfodol, wrth ailgyflenwi maeth y gwallt, mae hefyd yn adfer y gwallt sydd wedi'i ddifrodi.

hjgj (9)

Gall moleciwlau olew hanfodol aromatig hefyd hyrwyddo cylchrediad y corff dynol, tawelu cyflwr aflonydd meddwl, a chynnal iechyd corfforol a meddyliol.

 Beth yw cyfrinach DOZRAN - Olew Hanfodol Maeth Cyfoethog? 

// yn y rysáit //

O'i gymharu â'r cemegau sydd wedi'u cynnwys mewn cyflyryddion traddodiadol, mae'n well gan therapyddion aromatherapi yn naturiol ddefnyddio olewau hanfodol iach a naturiol i gyflawni pwrpas cyflyru gwallt. Yn naturiol, dewis fformiwla olew hanfodol yw'r brif flaenoriaeth.

hjgj (6)

Er mwyn cyflawni'r effaith a ddymunir yn y meddwl, profodd ac addasodd y tîm o therapyddion aroma y fformiwla dro ar ôl tro, ac o'r diwedd penderfynwyd defnyddio olew hadau grawnwin ac olew cnau coco fel yr olew maethol sylfaenol. Gydag olew gwreiddiau sinsir, olew dail rhosmari, olew ylang-ylang fel yr olew effaith. Er mwyn delio â sychder gwallt, frizz, hawdd cwympo a materion eraill, gwnewch driniaeth wedi'i thargedu.

hjgj (14)

Olew hadau grawnwin ac olew cnau coco yn gallu darparu'r maetholion angenrheidiol i'r gwallt, a olew dail rhosmari yn gallu hydradu'r gwallt a gwneud y gwallt yn feddal ac yn llyfn.

hjgj (8)

Olew gwreiddiau sinsir yn gallu atgyweirio gwallt sych a hollt, a Olew Ylang Ylang yn gallu gwneud y gwallt yn dywyll ac yn brydferth.

hjgj (5)

Gall olewau hanfodol hefyd iacháu'r corff a'r meddwl wrth amddiffyn y gwallt. Gall moleciwlau aromatig unigryw fynd i mewn i'r corff trwy'r ymdeimlad o arogl a chroen, sydd yn lleddfu blinder ac yn tawelu'r hwyliau. Maethwch, o'r tu allan i'r tu mewn.

Os ydych chi'n parhau i'w ddefnyddio am gyfnod o amser, sychder gwallt, hollt yn dod i ben, a frizz a achosir gan perming a lliwio gellir ei atgyweirio i raddau.

hjgj (15)

Gall defnydd tymor hir wneud y gwallt yn gryf, yn feddal ac yn sgleiniog, ac yn arogl swynol naturiol.

 hjgj (4)

Profiad gofal gwallt newydd, yn barod i roi cynnig arno?

 


Amser post: Mehefin-28-2020