Mwgwd Sifil

  • Civil Mask

    Mwgwd Sifil

    1. Gwrthiant anadlol isel, dim arogl, dim llid.
    2. PFE (effeithlonrwydd hidlo gronynnau nad ydynt yn olewog) ≥ 30%
    3. Atal llygredd a achosir gan facteria, llwch, sblash hylif a defnynnau.